అనంత‌పురంలో వంచ‌న‌పై గ‌ర్జ‌న దీక్ష‌ | YSRCP LATEST LIVE FROM Ananthapuram | Garjana deeksha

19

YSRCP LATEST LIVE FROM Ananthapuram |అనంత‌పురంలో వంచ‌న‌పై గ‌ర్జ‌న దీక్ష‌ |  | Garjana deeksha

అనంత‌పురంలో వంచ‌న‌పై గ‌ర్జ‌న దీక్ష‌ | YSRCP LATEST LIVE FROM Ananthapuram | Garjana deekshaYSRCP LATEST LIVE FROM Ananthapuram | Garjana deeksha