కరివేపాకు రోటి పచ్చడి

17

కరివేపాకు రోటి పచ్చడి

కావలసిన పదార్ధాలు

రెండు కప్పుల కరివేపాకు

50 గ్రాముల పొట్టు మినపప్పు

పది ఎండుమిరపకాయలు

అర స్పూను ఆవాలు

ఇంగువ కొద్దిగా

నాలుగు స్పూన్లు నూనె

తయారు చేయు విధానము

బాండీలో నాలుగు స్పూన్లు నూనె వేసి అన్ని కలిపి  వేయించుకోండి .నిమ్మకాయంత చింతపండు కొద్దిగా నీళ్ళలో పావు గంట సేపు నాన బెట్టు కోవాలి .పోపు చల్లారగానే రోటి లో ముందు వేగిన ఎండుమిరపకాయలు , తగినంత ఉప్పు వేసుకుని పచ్చడి బండతో దంపుకోవాలి .ఆ తర్వాత వేయించిన పొట్టు మినపప్పు కరివేపాకు మిశ్రమం , తడిపిన చింతపండు , ఇష్టమైతే కొద్దిగా బెల్లం వేసుకుని కొంచెం నీరు అవసరమైతే చల్లుకుంటూ పప్పులు పప్పులుగా గా పొత్రముతో రుబ్బుకుంటే కరివేపాకు పచ్చడి రుచిగా బాగుంటుంది .పొట్టు మినపప్పే వాడండి.పొట్టు మినపప్పు దొరకని పక్షంలో చాయమినపప్పు వాడండి అంతే ఎంతో రుచిగా ఉండే కరివేపాకు పచ్చడి భోజనము లోకి , దోశెలు , వడలు మరియు చపాతీలలోకి సర్వింగ్ కు సిద్ధం .