దాచేపల్లిలో అత్యాచార నిందితుడు సుబ్బయ్య ఆత్మహత్య || చెట్టుకు ఉరేసుకొని ప్రాణాలు తీసుకున్న సుబ్బయ్య

87

దాచేపల్లిలో అత్యాచార నిందితుడు సుబ్బయ్య ఆత్మహత్య || చెట్టుకు ఉరేసుకొని ప్రాణాలు తీసుకున్న సుబ్బయ్య