జుట్టు సంరక్షణ

జుట్టు సంరక్షణ

జుట్టు సంరక్షణ

ఆయుర్వేదం నందు తమలపాకు ఉపయోగాలు - కాళహస్తి వెంకటేశ్వరరావు అనువంశిక ఆయుర్వేద వైద్యులు

ఆయుర్వేదం నందు తమలపాకు ఉపయోగాలు – కాళహస్తి వెంకటేశ్వరరావు అనువంశిక ఆయుర్వేద వైద్యులు

ఆయుర్వేదం నందు తమలపాకు ఉపయోగాలు - కాళహస్తి వెంకటేశ్వరరావు అనువంశిక ఆయుర్వేద వైద్యులు ఆయుర్వేదం నందు తమలపాకు ఉపయోగాలు - 1.తమలపాకు కొంచెం చేదు , కారం రుచి కలిగియుండును. 2.బెంగాల్ నుంచి వచ్చే తమలపాకు కంటే దక్షిణ భారతదేశం నందు దొరుకు దళసరిగా కొంచం నలుపురంగు కలిగినవి వైద్యం నందు...
Vetiver Roots for hair

వెంట్రుకలు నేరవకుండా వట్టి వేళ్ళతో గట్టి వైద్యం

వెంట్రుకలు నేరవకుండా వట్టి వేళ్ళతో గట్టి వైద్యం వట్టి వెళ్ళు ,ఆవాలు ,తుంగ గడ్డలు ,కరక్కాయల బెరడు , ఉసిరిక పొడి ఈ పదార్ధాలను సమంగా కలిపి కొంచెం మంచి నీటితో మెత్తటి గంధం లాగా నూరి, ఆ గందానికి సమంగా నీటిని కలిపి సన్నని మంట మీద...