కరాటే కల్యాణి లీక్స్ : లీకైనా శ్రీ రెడ్డి కూతురు

173

కరాటే కల్యాణి లీక్స్ : లీకైనా శ్రీ రెడ్డి కూతురు

కల్యాణి లీక్స్ ( truths) మొదలయ్యాయి అని భావించేవాళ్లకు .. ఈ pics..పెళ్లి కాని విమలకు ఇంత పెద్ద కూతురు ఎక్కడినుండి వచ్చింది విజయవాడ శ్రీ చైతన్య లో ఇంటర్ చదువుతోంది మొన్ననే చదువు కూడా అక్కడ అయిపోయింది .విమల అమ్మ తో 10 సంవత్సరాలు నుండి సంభంధం లేకపోతే కొంత కాలం క్రిందట కూకట్ పల్లి లో లోథా మెరిడియన్ లో కోటిన్నర విలువగల ప్లాట్ లో ఇద్దరు ఎలా గృహప్రవేశం చేశారు .. ఖరీదైన కార్లలో తిరగడానికి కొనడానికి ఎలా వచ్చాయో డబ్బులు.ఏంటో… విమల నీకే తెలియాలి మరి కొన్ని నాకు నచ్చినప్పుడు లీక్ చేస్తా…. నా లీక్స్ నా ఇష్టం