నిమ్మకాయ కారం

4

నిమ్మకాయ కారం

కావలసిన పదార్ధాలు

 

పసుపు రంగు వచ్చిన నిమ్మకాయలు – నాలుగు
ఎండు మిర్చి — 15
నూనె — మూడు స్పూన్లు
పసుపు — పావు స్పూను
ఉప్పు — తగినంత

పోపు పెట్టడానికి  కావలసిన పదార్ధాలు

పొట్టు మినపప్పు అయితే మంచిది .
లేకపోతే చాయమినపప్పు వాడండి.

మినపప్పు — మూడు స్పూన్లు
ఆవాలు — ఒక స్పూను
మెంతులు — రెండు స్పూన్లు
ఇంగువ — తగినంత

తయారు చేయు విధానము

ముందుగా నాలుగు నిమ్మకాయలు చేదు దిగకుండా రసం తీసుకొని వేరే చిన్న గిన్నె లోకి తీసుకోండి.ఆ తర్వాత స్టౌ వెలిగించి బాండి పెట్టి అందులో మూడు స్పూన్లు నూనె వేసి ముందుగా మెంతులు నల్లగా కాకుండా పచ్చి వాసన పోయి కమ్మని వాసన వచ్చే వరకు వేయించుకుని అందులో ఎండు మిర్చి , పొట్టు మినపప్పు , ఆవాలు , మరి కాస్త ఇంగువ వేసిపోపు మాడకుండా వేయించుకోవాలి.ఇప్పుడు రోటి లో ముందుగా ఎండు మిర్చి , పావు స్పూన్ పసుపు , సరిపడా ఉప్పు వేసి పచ్చడి బండతో దంచు కోవాలి.ఆ తర్వాత మిగిలిన పొపు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా పప్పులు తగిలేటట్లుగా పచ్చడిబండతో దంపుకోవాలి.చివరగా తీసి ఉంచుకున్న నిమ్మరసం కూడా రోటిలో వేసి పప్పులు నలగకుండా బండతో నూరు కోవాలి.ఆ తర్వాత ఒక గిన్నె లోకి తీసుకోవాలి.

అంతే. కమ్మని మెంతులు మరియు ఇంగువల వాసలతో , పుల్ల పుల్లని రుచితో ఘమ ఘమ లాడే నిమ్మకాయల రసం సర్వింగ్ కు సిద్ధం.ఈ నిమ్మకాయల రసం అన్నం లోకి, వేడి వేడి ఇడ్లీల లోకి మరియు దోశెలలోకి చాలా బాగుంటుంది .పప్పులు నిమ్మరసం లో ఊరి తినడానికి చాలా చాలా రుచిగా ఉండటమే గాక , ఫ్రిజ్ లో ఉంచక పోయినా నాలుగు రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.నిమ్మకాయ రసం రంగు చాలా బాగా వచ్చింది కదండీ .కారం పల్చగా ఉండకుండా గట్టిగా ఉండాలనుకునే వారు , మరి కాసిని పప్పులు వేసుకుని ఒక కాయ తగ్గించి నిమ్మరసం పిండుకుంటే గట్టిగా ఉంటుంది .ఒక అరగంట అలా ఉంచితే నిమ్మకాయ కారం గట్టి పడుతుంది .