టీడీపీ, చంద్రబాబు టార్గెట్ గా వ్యూహాలుంటాయా? | కర్ణాటక ఎన్నికల తర్వాత మరిన్ని సవాళ్లు తప్పవా?

69

టీడీపీ, చంద్రబాబు టార్గెట్ గా వ్యూహాలుంటాయా? | కర్ణాటక ఎన్నికల తర్వాత మరిన్ని సవాళ్లు తప్పవా?